poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Słowacja.Czerwony Klasztor. Lechnica, 08/2017.

Czerwony Klasztor (słow. Červený kláštor) – kompleks klasztorny na Słowacji w 

miejscowości Czerwony Klasztor nad Dunajcem, na pograniczu Pienin i Magury Spiskiej.

Lechnica – wieś na słowackim Spiszu, pomiędzy Czerwonym Klasztorem a Starą Wsią 

Spiską.