wtorek, 17 października 2017

Zalew Dziećkowicki. 16.10.2017.Imielin.Część II

     Zbiornik Dziećkowice, Zbiornik Imieliński – zbiornik poeksploatacyjny położony pomiędzy Mysłowicami, Jaworznem, Imielinem i Chełmem Śląskim.
        Obecnie  znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia). Pod względem fizycznogeograficznym zbiornik Dziećkowice zlokalizowany jest w makroregionie Wyżyna Śląska, a konkretnie w granicach należącego do niej mezoregionu o nazwie Pagóry Jaworznickie. Jest jednym z najczystszych zbiorników w województwie śląskim, służy jako zbiornik wody pitnej. Nazwa wzięła się od Dziećkowic, dzielnicy Mysłowic. Odbywają się tu zawody w żeglarstwie. Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej, a wśród zbiorników antropogenicznych województwa śląskiego, zajmuje pod względem pojemności maksymalnej czwarte miejsce po zbiornikach Goczałkowickim, Żywieckim i Dzierżno Duże. Całkowita pojemność zbiornika Dziećkowice – przy maksymalnym piętrzeniu do rzędnej 234,5 m n.p.m. i powierzchni 7,3 km2 – wynosi 52,8 mln m3. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zaporę czołową o cechach grobli, dwie zapory boczne, ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (omawiany zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła), pompownię Chełmek, wyloty rurociągów ze stacji uzdatniania wody(Wikipedia).   

 
 

 

Zalew Dziećkowicki. 16.10.2017. Chełm Śląski, cześć I.